Calendar

Industry Engagement Roundtable
Thursday 15 October 2020, 02:30pm
Hits : 244
Contact Dr. Nadirul Hasraf Mat Nayan 012-539 5928, Cik Azizah Nasri 012-709 9483

Program ini merupakan hasil usahasama pihak Pusat Hubungan Industri dan Masyarakat (ICRC) dan Pejabat Perancangan Strategik dan Pengurusan Risiko (PSPR) dengan objektif utamanya adalah bagi mendapatkan pandangan dan maklum balas pihak industri berkaitan sasaran dan strategi UTHM pada tahun 2021-2025 dalam meningkatkan hubungan dengan pihak industri.

Program ini akan dilaksanakan menggunakan dua kaedah (hybrid) iaitu secara bersemuka bagi Pegawai Eksekutif Universiti dan pertemuan secara Google Meet bagi semua Ketua Pusat Tanggjungawab (PTj). 

Location Reading Corner Tan Sri Johan Jaafar, Aras 3, Perpustakaan Tunku Tun Aminah

THE UNIVERSITY

UTHM Main Campus

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), 86400 Parit Raja, Batu Pahat  Johor, Malaysia
Tel :+607 4537000 Email:

UTHM Pagoh Campus

Hab Pendidikan Tinggi Pagoh, M 1, Jalan Panchor, 84600 Panchor, Johor, Malaysia
Tel. : 06-9742001 / 2002 Fax.: 06-9742186

© Universiti Tun Hussein Onn Malaysia UTHM ® 2020. All Rights Reserved. Best viewed with any modern web browsers with resolution of 1280x1024. This website is bound by the Copyright Notice mentioned.

  • Last Modified: Thursday 15 April 2021, 16:01:12.
QS 5 Stars Rated for Excellence