SEJARAH PENUBUHAN
Perkhidmatan perubatan dan kesihatan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia telah bermula pada bulan Mei 2002. Ianya dikenali sebagai Pusat Kesihatan Mahasiswa UTHM dan diletakkan di bawah pentadbiran Pejabat Hal Ehwal Pelajar. Pada waktu itu hanya terdapat dua orang Jururawat Terlatih U29.
 

Perkhidmatan yang disediakan turut dibantu oleh enam orang Pegawai Perubatan yang berkhidmat secara sambilan. Pada bulan Jun dan Desember tahun yang sama seorang Pembantu Tadbir N17 dan seorang Pembantu Teknologi Makmal Perubatan C17 telah turut menganggotai pusat ini.

Pada Jun dan Julai 2003 dua orang Pegawai Perubatan telah mendaftar sebagai kakitangan tetap di Pusat Kesihatan Mahasiswa UTHM. Salah seorang Pegawai Perubatan telah dilantik sebagai Ketua Pusat Kesihatan Mahasiswa. Bermula dari saat itu juga pentadbiran Pusat Kesihatan Mahasiswa telah diletakkan dibawah naungannya sendiri. Memandangkan kepada fungsinya yang bukan sahaja memberikan perkhidmatan kepada mahasiswa tetapi juga kepada kakitangan universiti nama Pusat Kesihatan Mahasiswa telah ditukar kepada Pusat Kesihatan Universiti pada bulan Febuari 2004.

 
   
OBJEKTIF
1. Menyediakan Pusat Kesihatan Universiti dengan kemudahan moden, berkualiti, lengkap dan terkini.
2. Mengesan dan merawat pesakit dengan profesional dan efisyen.
3. Mencegah dan mengawal penyakit berjangkit.
4. Meningkatkan pengetahuan kesihatan dikalangan warga kampus dan masyarakat sekeliling.
 
MISI
Pusat Kesihatan Universiti berhasrat memberikan perkhidmatan perubatan, kesihatan dan pergigian yang berkualiti dan bertaraf dunia agar dapat melahirkan warga universiti yang sihat bagi menerajui aplikasi sains dan teknologi untuk kemakmuran sejagat.
 
Copyright © Pusat Teknologi Maklumat, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia