LAMPIRAN A
KADAR SEWA RUANG DAN KEMUDAHAN 
DI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
A.  RUANG
Bil. Nama Ruang  Muatan  Kadar Sewa (RM)  
    Orang 1 Jam 1/2 Hari 1 Hari Catatan
      Kategori A Kategori B Kategori A Kategori B Kategori A Kategori B  
1 Dewan Tunku Ibrahim Ismail 1000 400   1500   3000   Hawa Dingin
             
2 Dewan Jamuan 100 150 - 500 - 1000 - Hawa Dingin
             
3 Teater 1 & Teater 2 150 50 60 150 200 200 300 Hawa Dingin
             
4 Dewan Kuliah 2 240 100 150 400 500 600 800 Hawa Dingin
             
5 Dewan Kuliah 1 & Dewan Kuliah 3 150 60 80 200 300 300 500 Hawa Dingin
             
6 Dewan Kuliah 4, 5, 6, 7 & 8 120 30 40 100 150 150 250 Hawa Dingin
             
7 Bilik Kuliah 60 20 30 50 100 100 200 Hawa Dingin
             
8 Bilik Seminar 2 30 15 30 50 80 100 150 Hawa Dingin
             
9 Bilik Kuliah 80/120 30 40 100 150 150 250 Hawa Dingin
             
10 Dewan Peperiksaan 600 70 100 250 350 400 600 Hawa Dingin
             
11 Studio Pendidikan 100 60 80 250 350 400 600 Hawa Dingin
             
12 Asrama Per orang - - - - 5 7 -
                   
 
KATEGORI A  -  JABATAN KERAJAAN, AGENSI KERAJAAN,  BADAN BERKANUN, KERAJAAN NEGERI.
KATEGORI B  -  ORANG PERSEORANGAN, PIHAK SWASTA, ORGANISASI LUAR (BUKAN KERAJAAN).
LAMPIRAN A
B.  SUKAN
Bil. Nama Padang/Gelanggang/Ruang  Muatan  Kadar Sewa (RM)  
    Orang 1 Jam 1/2 Hari 1 Hari Catatan
      Kategori A Kategori B Kategori A Kategori B Kategori A Kategori B  
1 Padang A (Bola Sepak / Ragbi) - - - 60 80 100 150  
             
2 Padang B (Bola Sepak) - - - 60 80 100 150  
               
3 Padang Bola Jaring - - - 40 60 60 100  
               
4 Gelanggang Bola Tampar - - - 40 60 60 100  
               
5 Gelanggang Bola Keranjang - - - 40 60 60 100  
               
6 Gelanggang Takraw - - - 30 50 40 80  
               
7 Gelanggang Tenis - - - 80 120 150 200  
               
8 Gelanggang Ping-pong - - - 30 40 60 80  
               
9 Gelanggang Badminton - - - 60 80 100 120  
             
10 Padang Letak Kenderaan - - - 100 120 200 250  
             
11 Dataran Anggerik - - - 30 50 60 100  
                   
KATEGORI A  -  JABATAN KERAJAAN, AGENSI KERAJAAN,  BADAN BERKANUN, KERAJAAN NEGERI.
KATEGORI B  -  ORANG PERSEORANGAN, PIHAK SWASTA, ORGANISASI LUAR (BUKAN KERAJAAN).
LAMPIRAN A
C.  LAIN-LAIN KEMUDAHAN DAN PERALATAN
Bil. Nama Kemudahan/Peralatan Muatan  Kadar Sewa (RM)  
    Orang 1 Jam 1/2 Hari 1 Hari Catatan
      Kategori A Kategori B Kategori A Kategori B Kategori A Kategori B  
1 Kanopi 50 - - 80 100 150 180  
             
2 Meja Serbaguna (4' x 6') - - - 10 15 20 30  
               
3 Meja Bulat (5') - - - 15 20 20 40  
               
4 Meja Pameran (3' x 6') - - - 10 15 20 30  
               
5 Meja Seminar (2' x 6') - - - 10 15 20 30  
               
6 Kerusi VIP - - - 10 15 20 30  
               
7 Kerusi Banquet - - - 2 3 3 5  
               
8 Kerusi Plastik - - - 1 1,50 1,50 2  
               
9 Papan Putih - - - 5 10 10 20  
             
10 Sistem Siaraya (Portable) - - - 30 40 60 80  
             
11 OHP - - - 10 20 20 40  
             
12 Flip Chart - - - 5 10 10 20  
               
13 Rostrum - - - 15 20 30 40  
                   
KATEGORI A  -  JABATAN KERAJAAN, AGENSI KERAJAAN,  BADAN BERKANUN, KERAJAAN NEGERI.
KATEGORI B  -  ORANG PERSEORANGAN, PIHAK SWASTA, ORGANISASI LUAR (BUKAN KERAJAAN).