Laman Utama Universiti Pentadbiran Fakulti/Pusat Perpustakaan Akademik Hal Ehwal Pelajar R & D Lain-Lain

PROGRAM DITAWARKAN

 

Warga Malaysia yang berkelayakan adalah dipelawa bagi mengikuti program di peringkat Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dan Ijazah Sarjana Kerja (Kerja Kursus / Penyelidikan) secara sepenuh masa atau separuh masa di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Program-program yang ditawarkan di UTHM adalah seperti berikut :

Peringkat Ijazah Doktor Falsafah:

 • Ijazah Doktor Falsafah (Ph. D) Kejuruteraan Awam secara Penyelidikan
 • Ijazah Doktor Falsafah (Ph. D) Kejuruteraan Elektrik secara Penyelidikan
 • Ijazah Doktor Falsafah (Ph. D) Kejuruteraan Mekanikal secara Penyelidikan
 • Ijazah Doktor Falsafah (Ph. D) Pendidikan Teknik & Vokasional secara Penyelidikan.
 • Ijazah Doktor Falsafah (Ph. D) Harta Tanah Dan Fasiliti secara Penyelidikan
 • Ijazah Doktor Falsafah (Ph. D) Teknologi Maklumat Secara Penyelidikan
 • Ijazah Doktor Falsafah (Ph. D) Pengurusan Teknologi secara Penyelidikan

Peringkat Ijazah Sarjana:

 • Ijazah Sarjana Kejuruteraan Awam Secara Penyelidikan atau Kerja Kursus
 • Ijazah Sarjana Kejuruteraan Elektrik Secara Penyelidikan atau Kerja Kursus
 • Ijazah Sarjana Kejuruteraan Mekanikal Secara Penyelidikan atau Kerja Kursus
 • Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik & Vokasional Secara Penyelidikan atau Kerja Kursus
 • Ijazah Sarjana Sains Pengurusan Teknologi Secara Penyelidikan Sahaja
 • Ijazah Sarjana Sains Harta Tanah Dan Fasiliti Secara Penyelidikan Sahaja
 • Ijazah Sarjana Teknologi Maklumat Secara Penyelidikan Sahaja
 • Ijazah Sarjana Pendidikan Teknikal (Kejuruteraan Awam) Secara Kerja Kursus
 • Ijazah Sarjana Pendidikan Teknikal (Kejuruteraan Elektrik) Secara Kerja Kursus
 • Ijazah Sarjana Pendidikan Teknikal (Kejuruteraan Mekanikal) Secara Kerja Kursus