Login | FAQs | About UTHM Portal
Laman Utama
UKKWA HEP anjur Bengkel Penulisan Skrip Drama TV - ambil pendekatan NBOS Cetak Emel
Hear this article
Unit Kesenian, Kebudayaan dan Warisan(UKKWA) Pejabat Hal Ehwal Pelajar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) telah menganjurkan  program Bengkel Asas Penulisan Skrip Drama Televisyen bersama Persatuan Penulis Johor (PPJ).

PPJ yang dinaungi Menteri Besar Johor, Dato' Seri Mohamed Khaled Nordin , Dewan Bahasa Dan Pustaka Wilayah Selatan (DBPWS) dan Institut Pendidikan Guru (IPG) Tun Hussein Onn Batu Pahat, Johor merupakan persatuan penulis tertua dan sangat aktif di Johor.

Program yang telah dilaksanakan baru baru ini telah disempurnakan oleh Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan, Tuan Abang Haliman Abang Julai dan turut dihadiri oleh Ketua 1 Persatuan Penulis Johor Encik Amiruddin Ali Hanapiah.

Program ini mengambil pendekatan perkongsian belanjawan yang mana masing-masing menyumbang dana bagi menggerakkan program dan memanfaatkan langkah kerajaan dalam mengamalkan Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS).

Program ini juga melibatkan tiga puluh Pelajar IPG dan dua buah sekolah iaitu Sekolah Men Keb. Tun Dr. Ismail Parit Raja dan Sekolah Men. Keb. Dato Bentara Luar Batu Pahat Johor. Penceramah jemputan pada Bengkel selama 1 hari itu disampaikan oleh En. Mohd Fairuz Bin Padoli yang merupakan Penulis Skrip Drama TV Popular di RTM,TV3,TV9 dan Astro yang menggunakan nama samaran MF. Kencana merupakan anak kelahiran Kulai Kota Tinggi Johor. Beliau pernah menghasilkan Skrip Drama TV seperti ‘ Bedah Tong Gas (TV3) Beruk Tok Ayah (RTM) Keluarga XXXL ( TV9) dan Bibik Bibikku (TV3).

UKKWA berjaya mencapai sasaran seramai seratus orang peserta yang terdiri daripada pelbagai kaum terutamanya dalam kalangan pelajar UTHM. Penganjuran ini juga turut menggalakkan penglibatan pelajar bukan melayu mencintai Bahasa Kebangsaan.

Program ini akan diteruskan dengan Bengkel Lanjutan Penulisan Skrip Drama TV di UTHM .
 
 

Terakhir dikemaskini ( Selasa, 28 Mac 2017 )
 
WARAS anjur Bengkel Radio Amatur – persediaan staf hadapi peperiksaan Cetak Emel
Hear this article
Pusat Wayarles dan Sains Radio (WARAS), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) telah mengadakan bengkel persediaan peperiksaan radio amatur pada 19 Mac 2017 lalu. Tujuan bengkel ini diadakan ialah sebagai persediaan kepada staf sebelum mengambil peperiksaan radio amatur. Staf yang terpilih menghadiri bengkel ini dapat mengambil peluang sepenuhnya untuk menimba ilmu pengetahuan dalam bidang radio amatur seterusnya lulus peperiksaan yang akan diambil nanti dan memiliki lesen pengendali radio amatur kelas B.
 
Untuk permulaan, peserta bengkel didedahkan kepada pengetahuan berkenaan radio amatur dari sudut teknikal dan prosedur operasi piawai. Radio amatur, yang juga di kenali sebagai ham radio, merupakan satu hobi dalam membina, mereka bentuk dan berkomunikasi menggunakan peralatan radio di Malaysia yang dikawal selia oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM).
 
Perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh pengendali radio amatur ialah seperti berkomunikasi di seluruh dunia dan di kawasan persekitaran serta memberi bantuan komunikasi ketika berlaku kecemasan seperti gempa bumi, tanah runtuh dan banjir. Penceramah bengkel telah dijemput khas daripada Jalur Selatan Radio Amatur Johor (JASRA) yang merupakan persatuan radio amatur berpusat di Johor Bahru. Mereka terdiri daripada Encik Baidari Yacob, Encik Ibrahim Yusof dan dibantu oleh Encik Mohd Ali  Ahmad.
 
Di samping itu, JASRA yang telah mengadakan lawatan ke WARAS pada 22 Januari lalu menyatakan bahawa peralatan radio amatur di WARAS adalah yang terbaik di universiti awam Malaysia seperti sistem HF yang terdiri daripada transceiver dan antena HF yang boleh diputarkan, di samping peralatan sistem VHF. Selain itu, bengkel ini merupakan satu platform untuk mengeratkan kerjasama di antara WARAS dan JASRA supaya dapat berkongsi kepakaran dalam aspek perkembangan ilmu, pengajaran dan penyelidikan dalam bidang radio amatur dan seterusnya memperkenalkan nama UTHM dan juga FKEE di peringkat antarabangsa.
 
 
Terakhir dikemaskini ( Selasa, 28 Mac 2017 )
 
Advokasi Ilmuan MPN perkasa kerjasama universiti-industri Cetak Emel
Hear this article
Batu Pahat - Majlis Profesor Negara (MPN) telah mengadakan Program Advokasi Ilmuwan yang menyentuh mengenai isu hubungan universiti dengan industri dalam melahirkan graduan yang memenuhi keperluan industri.

Program ini diadakan adalah bagi membincangkan isu permasalahan yang dihadapi oleh pihak universiti dan industri dalam menjalinkan kerjasama serta mencari jalan penyelesaian untuk mengatasi masalah tersebut.

Bagi melaksanakan program itu, satu perbincangan meja bulat (RTD) telah diadakan pada 15 Mac baru-baru ini bertempat di kampus Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). RTD tersebut telah dipengerusikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif MPN, Profesor Datuk Dr. Raduan Che Rose. Turut hadir Naib Canselor UTHM, Profesor Dr. Wahid Razzaly, ahli-ahli MPN yang terdiri daripada Profesor-profesor dari beberapa pelbagai bidang, wakil dari Malaysian Industry-Government Group for High Technology (MIGHT) dan juga wakil dari pihak industri. 

Bagi melengkapkan objektif program, MPN dengan kerjasama pihak UTHM, Utusan Malaysia dan Radio Televisyen Malaysia (RTM) telah menganjurkan Program Advokasi Ilmuwan Majlis Profesor Negara pada 16 Mac bertempat di kampus induk bagi membincangkan isu-isu berkaitan. 

Program berbentuk wawancara tersebut melibatkan empat ahli panel iaitu Naib Canselor UTHM, Profesor Dr. Wahid Razzaly; Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif, MIGHT, Datuk Dr. Mohd. Yusoff Sulaiman; Ketua Program Sarjana Sains Kejuruteraan Rel UTHM, Profesor Dr. Khalid Hasnan dan Ketua Pegawai Perkhidmatan Infrastruktur, Prasarana Malaysian Berhad, Ir. Ahmad Nizam Mohamed Amin.

Hasil pertemuan dan diskusi yang dilakukan, pihak universiti dan industri telah mengenal pasti beberapa isu dan kekangan yang menghalang hubungan lestari antara kedua belah pihak.  Antara isu utama ialah berkaitan sumber dana pembiayaan penyelidikan. Pihak Universiti amat memerlukan dana dari pihak industri untuk menjalankan kajian, manakala pihak industri mempunyai perspektif yang berbeza mengenai produk akhir dan secara dasarnya ia perlu memberikan keuntungan kepada syarikat. Isu seterusnya ialah tentang keboleh-pasaran graduan. Ribuan graduan sukar untuk mendapat pekerjaan dan salah satu faktornya adalah kriteria graduan yang tidak menepati keperluan  industri. 

Isu seterusnya ialah berkaitan pengkomersilan. Di pihak Universiti pada masa ini terdapat banyak hasil-hasil kajian yang gagal dipaten dan dikomersialkan malah tidak terjual di dalam pasaran. Seolah-olah kajian yang dijalankan adalah tidak selari dengan kehendak semasa industri sedangkan proses R&D cuma menyumbang 10% sahaja di dalam jumlah keseluruhan pembangunan produk. Selebihnya, ia perlu mendapat sokongan dari pihak luar terutamanya pihak industri melalui pemberian dana. Isu yang juga perlu diberi perhatian oleh pihak Universiti dan Industri ialah hanya kurang dari 27% sahaja daripada jumlah keseluruhan lepasan SPM yang mengambil tempat dalam jurusan sains dan teknologi (STEM). Jumlah ini terlalu sedikit dan menjadi isu negara yang perlu diberi tumpuan.  

Justeru itu, satu kata sepakat telah dipersetujui oleh pihak universiti dan industri dalam memperkasakan lagi hubungan dua hala ini. Antaranya pihak universiti akan berusaha untuk memudahkan pihak industri membuat capaian terhadap kemudahan serta perkhidmatan yang boleh ditawarkan oleh institut masing-masing agar ianya menepati keperluan mereka. Sehubungan itu, setiap Universiti perlu mempunyai Pejabat Perhubungan Industri untuk memperbaiki dan meningkatkan kerjasama antara Universiti-Industri

Bagi menyemarakkan lagi kolaborasi antara universiti dengan industri, penyaluran dana penyelidikan serta memantapkan latihan industri serta pembangunan Graduan Akademia-Industri (AIGDC) di semua institut pengajian tinggi perlu dilaksanakan secara berterusan. Bagi menggalakkan aktiviti pengkomersilan, pihak Universiti perlu membenarkan stafnya untuk membuka syarikat sendiri supaya jiwa usahawan itu dapat difahami dan diaplikasi dalam pembangunan produk, di samping mengadakan program ‘2u2i’, ‘Gap Year ’ dan CEO@Faculty bersama pihak industri.  

Manakala dalam usaha memastikan graduan yang dilahirkan kelak dapat memenuhi keperluan industri, universiti perlu mengimbangkan komponen teori dan praktikal yang lebih releven dengan operasi sebenar di sektor industri. Sebagai contoh, universiti perlu memberi perhatian khusus dalam mewujudkan “teaching factory” secara praktikal kepada pelajar sebagai persediaan kepada mereka mendalami sesuatu kemahiran sebagai pekerja sebenar. Universiti perlu lebih fokus untuk menghasilkan graduan yang terus boleh bekerja dan berkhidmat untuk industri. 60% ilmu telah diberi di Universiti, manakala 40% perlu diperoleh dari pihak industri.

Keterbukaan dan komitmen yang menyeluruh dan berterusan daripada kedua pihak merupakan formula penting bagi menentukan hubungan kerjasama yang terjalin menjadi semakin mantap dan kukuh. Universiti adalah sebagai penyedia bakat dan akreditasi, industri pula sebagai penyedia pekerjaan manakala peranan pihak kerajaan sebagai badan regulatory dan pihak komuniti sebagai penerima perkhidmatan dan penyokong. Kerjasama ini dinamakan sebagai Quadruple Helix.

Oleh Suriayati Baharom 
 
 

Terakhir dikemaskini ( Ahad, 26 Mac 2017 )
 
Program ‘Don't Sell Yourself Short’ bantu bangun ekonomi peniaga mikro Cetak Emel
Hear this article
Batu Pahat : Pejabat Hubungan Universiti dan Masyarakat (PHUM), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) telah menganjurkan Program Don't Sell Yourself Short yang berlangsung selama dua hari pada 8 dan 9 Mac lalu bertempat di Bilik Seminar 1, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan.
 
Program tersebut dianjurkan sebagai salah satu usaha PHUM untuk menjadi platform bagi membantu membangunkan ekonomi peniaga mikro dan komuniti sekitar dengan mengadakan program yang berbentuk perkongsian maklumat dan juga memperkukuhkan jaringan khidmat masyarakat bersama komuniti setempat.
 
Program itu telah dihadiri seramai 33 orang yang terdiri daripada pelbagai latar belakang bidang akademik dan pekerjaan. Antara yang hadir adalah jutawan tempatan, usahawan berjaya,  profesor, pensyarah,  penyelidik, pengusaha tadika dan pusat jagaan kanak-kanak, pengusaha produk kesihatan, peniaga mikro dan pelajar daripada UTHM, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Kolej Komuniti Selayang.
 
Pengisian program tersebut menekankan kepentingan penjenamaan diri sendiri berdasarkan kepada kepakaran dan kebitaraan seseorang individu. Program ini mensasarkan peserta yang terdiri daripada peniaga mikro, usahawan tempatan, penyelidik, pensyarah dan pelajar yang ingin menukarkan kepakaran mereka kepada penjanaan pendapatan secara separuh masa atau sepenuh masa.
 
Selain itu peserta juga berpeluang untuk membina jaringan komunikasi dan perniagaan dengan lebih meluas. Antara aktiviti yang telah dilaksanakan ketika program berlangsung ialah, mengenali potensi diri, mengenal pasti potensi pesaing, panduan peletakan penjenamaan kendiri dan penetapan strategi penjenamaan kendiri. Di akhir program, peserta memberi maklumbalas yang membina dan sangat positif mengenai pengisian program tersebut serta mengharapkan program yang sama dianjurkan pada masa akan datang.
 
Turut diadakan  acara cabutan bertuah dan Mini Food Valley  yang ditaja dan mendapat kerjasama sepenuhnya oleh Mobile Fiesta Management.
 
Acara penutup dan penyampaian cenderamata serta sijil penghargaan kepada peserta telah disempurnakan oleh Pengarah PHUM, Encik Abdul Hamid Yusof.
 
PHUM akan terus menawarkan program-program berbentuk peningkatan kerjaya dan kendiri pada masa akan datang sebagai usaha memperkukuhkan jaringan khidmat masyarakat seiring dengan keperluan dan falsafah NBOS dan memenuhi inisiatif UCTC.
 
 
Terakhir dikemaskini ( Khamis, 16 Mac 2017 )
 
Pendaftaran MUET sesi Julai 2017 Cetak Emel
Hear this article
Terakhir dikemaskini ( Khamis, 16 Mac 2017 )
 
<< Mula < Sebelum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selepas > Akhir >>

Keputusan 1 - 9 dari 1128
Technically Above The Rest
W3C Disability Access Decrease Font Size Increase Font Size
default purple colour blue colour green colour

Last Update

Last update:
28 Mac 2017 07:25
© Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2009. Hak cipta terpelihara.

Laman ini tertakluk kepada Penafian, Dasar Privasi, Dasar Keselamatan & Notis Hak cipta yang dinyatakan.

Laman web ini sesuai dilayari menggunakan Internet Explorer "Compatibilty View activated" dan Mozilla Firefox dengan paparan resolusi 1024x768.