Login | FAQs | About UTHM Portal
Kolej-Kolej Kediaman Cetak Emel
Hear this article


PENGENALAN

Kolej-kolej Kediaman Universiti Tun Hussein Onn Malaysia merupakan tempat penginapan pelajar yang menyediakan pelbagai kemudahan dan perkhidmatan untuk kegunaan pelajar bagi meningkat pembangunan akademik dalam aktiviti pembelajaran pelajar. Pelbagai program pembangunan pelajar telah diatur dan dirancang di semua kolej kediaman bertujuan untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dalam akademik dan kemahiran generik.
 
FUNGSI 

Kolej-kolej Kediaman ini bertanggungjawab di atas menyediakan keperluan prasarana, kemudahan, penyelenggaran, penguatkuasaan peraturan pelajar di Kolej Kediaman dan memastikan kebajikan pelajar berada pada tahap yang memuaskan. Seterusnya, turut bertanggungjawab memberikan khidmat nasihat kepada Jawatankuasa Kolej Kediaman (JKK) bagi melaksanakan aktiviti pelajar berdasarkan peruntukan kewangan semasa.

OBJEKTIF KUALITI

  1. Memastikan sekurang-kurangnya 100 peratus kapasiti penginapan pelajar di kolej-kolej kediaman dipenuhi pada semester lazim pengajian.
  2. Memberikan khidmat nasihat kepada Jawatankuasa Kolej Kediaman (JKK) bagi melaksanakan sekurang-kurangnya lima (5) aktiviti pelajar dalam tempoh satu (1) tahun berdasarkan peruntukan kewangan semasa.
  3. Melaksanakan sekurang-kurangnya dua (2) aktiviti berkaitan penguatkuasaan peraturan pelajar di Kolej Kediaman pada semester lazim pengajian.

VISI

Beriltizam menyediakan kemudahan  yang mencukupi dan berkualiti selaras dengan keperluan universiti.


MISI

Menyediakan kemudahan penginapan yang kondusif melalui urus tadbir yang cekap dan berkesan untuk menjana kecemerlangan akademik serta menjana pembangunan  modal insane selaras dengan visi dan misi Universiti.
 
 

Kolej Kediaman Taman Universiti dan Pejabat Pelajar Tanpa Asrama
_____________________________________________________________________________________ 
 
  cartatanpasrama.png
 
Hubungi: 
Profesor  Madya Dr. Ahmad Rizal bin Madar 
Pengetua
07-4535602 
 
 
Kolej Kediaman Tun Dr Ismail 
_____________________________________________________________________________________ 
 
  cartaktdi.png
 
Hubungi: 
Dr. Khairol Anuar bin Kamri
Pengetua
07-4537186 

Kolej Kediaman Tun Fatimah 
_____________________________________________________________________________________ 
 
cartaktf.png  
 
Hubungi: 
Tuan Haji Mohammad Zaid bin Mustafa
Pengetua
07-4537102 

Kolej Kediaman Tun Syed Nasir 
_____________________________________________________________________________________ 
 
  cartaktsn.png
Hubungi: 
Prof. Madya Dr. Mohd Halim Irwan bin Ibrahim
Pengetua
07-4537891 

Kolej Kediaman Perwira
_____________________________________________________________________________________ 
 
  cartaperwira.png
 
Hubungi : 
Prof Madya Dr.  Afandi bin Ahmad
Pengetua
07-4532830 

 

 


Terakhir dikemaskini ( Rabu, 15 Mac 2017 )
 
logo-25-tahun-menegak_95.jpg
Technically Above The Rest
W3C Disability Access Decrease Font Size Increase Font Size
default purple colour blue colour green colour
© Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2009. Hak cipta terpelihara.

Laman ini tertakluk kepada Penafian, Dasar Privasi, Dasar Keselamatan & Notis Hak cipta yang dinyatakan.

Laman web ini sesuai dilayari menggunakan Internet Explorer "Compatibilty View activated" dan Mozilla Firefox dengan paparan resolusi 1024x768.