Login | FAQs | About UTHM Portal
Laman Utama arrow Penerbitan
Penerbitan Cetak Emel
Hear this article

Penerbitan Tahun 2007

Penerbitan bahan ilmiah merupakan satu bidang yang penting dalam dunia akademik kerana melaluinya para ahli akademik dapat berkongsi ilmu dan kepakaran hasil kajian dan penyelidikan mereka bersama-sama pelajar dan masyarakat. Bidang penerbitan merupakan satu medium terbaik dalam menjayakan aspirasi universiti untuk menyebar dan berkongsi ilmu dengan masyarakat.

Bahan Terbitan

Pada tahun 2007, sebanyak 77 bahan terbitan berjaya diterbitkan. Ia merangkumi buku karya asli, jurnal, modul pembelajaran, prosiding serta terbitan lain. Pecahan bagi jenis penerbitan ini adalah seperti berikut:

 Jenis Terbitan  Jumlah 
 Buku Karya Asli  2 Judul
 Modul Pembelajaran  68 Judul
 Jurnal  2 Jilid
 Prosiding  3 Buah
 Terbitan Lain  2 Judul

Senarai Terbitan bagi tahun 2007 adalah seperti berikut :

1. Buku Karya Asli

 Bil.  Judul / Tajuk  Penulis / Pengarang 
 1.  Teori Asas Ekonomi Kejuruteraan  Rosnah Mohd. Sirin
 2.  Panduan Asas Mikropengawal PIC16F84

 Siti Zarina Mohd. Muji,

 Wan Ahmad Sukry Che Mohd. Salleh

2. Jurnal

 Bil. Judul / Tajuk  Edisi 
 1. Jurnal Sains dan Teknologi UTHM  Jilid 4 Bilangan 1 Jun 2007 
 2. Jurnal Sains Sosial UTHM Jilid 4 Bilangan  1 Jun 2007

3. Modul Pembelajaran

Bil. Judul / Tajuk  Pengarang  Fakulti 
 1. ELECTRIC POWER SYSTEMS (BEE 3243) Siti Amely Jumaat, Rohaiza Hamdan, Asmarashid Ponniran, Erwan Sulaiman, Kok Boon Ching, Shamsul Aizam Zulkifli, Zarafi Ahmad  FKEE
 2. ELECTRIC NETWORK ANALYSIS & SYNTHESIS (BEE 3113) Fariza Mohamad, Ida Laila Ahmad, Mazita Mohamad, Mohamad Nazib Adon, Warsuzarina Mat Jubadi, Wan Suhaimizan Wan Zaki  FKEE
 3. CONTROL SYSTEMS (DEK 3123)  Elmy Johana Mohamad, Mohamad Fauzi Zakaria, Ignatius Agung Wibowo    FKEE
 4. DIGITAL ELECTRONICS Muhammad Shukri Ahmad, Ng Lee Ping, Soon Ching Fhong, Ahmad Alabqari Ma’radzi  FKEE
 5.  FLEXIBLE AUTOMATION SYSTEMS (BER 4213) Tee Kian Xek, Herdawatie Abdul Kadir  FKEE
 6. INDUSTRIAL ELECTRONICS Anita Azmi  FKEE
 7.  COMPUTER SOFTWARE & NETWORKS Shamsul Mohamad  FKEE 
 8. ELECTRIC MACHINES AND DRIVES (BEE 4123) Kok Boon Ching, Muhammad Saufi Kamaudin, Erwan Sulaiman, Maizul Ishak, Suhaimi Saiman  FKEE 
 9. KOMPANG (UQK 1731) Erwan Sulaiman, Md. Zainizan Shahdan  FKEE 
 10. MICROPROCESSOR AND MICROCONTROLLER Awtar Sigh A/L Karnail Sigh, Siti Zarina Mohd Muji, Chessda Uttrappan A/L Eh Kan, Chua King Lee, Mohd Hakimi Zohari, Mohd Shamian Zainal, Herdawatie Abdul Kadir  FKEE
 11. DIGITAL SIGNAL PROCESSING Ariffuddin Joret, Khairun Nidzam Ramli, Fauziahanim Che Seman, Sharifah Saon, Zuhairiah Zainal Abidin  FKEE
 12. ELECTRICAL CIRCUIT THEORY (BEE 1113) Afandi Ahmad, Rahmat Sanudin, Mohamad Hairol Jabbar  FKEE 
 13. CONCEPT OF ELECTROMAGNETIC Chua King Lee, Mohd Zarar Mohd Jenu  FKEE
 14. CONTROL SYSTEM ENGINEERING Mohd Nor Mohd Than, Babul Salam KSm Kader Ibrahim, Mohd Hafiz A. Jalil, Mohd Razali Tomari, Ignatius agung Wibowo, Tatang Mulyana  FKEE
 15. ELECTRONIC DEVICES AND APPLICATION Siti Nooraya Mohd Tawil  FKEE
 16. ELETRICAL & ELECTRONIC INSTRUMENT MEASUREMENTS Asmarashid Ponniran, Babul Salam KSM Kader Ibrahim, Muhammad Saufi Kamarudin, Shamsul Aizam Zulkifli  FKEE
 17. ELECTRONIC PRINCIPLE (BEE 2113) Siti Hawa Ruslan, Cheng Leong Yeok, Mohd Zainizan Sahdan, Marlia Morsin, Nabiah Zinal  FKEE
 18. ELECTRICAL TECHNOLOGY (DEE 1113) Yusop, Siti Amely Jumaat, Megat Azahari Chulan  FKEE 
 19. HIGHWAY ENGINEERING (BFC 3042) Prof. Dr. Kemas Ahmad Zamhari, Ismail Yusof, Ahmad Raqib Ab. Ghani, Rosnawati Buhari, Marliana Azura Ahmad Puzi, Kamarudin Ambak, Nur Sabahiah Abdul Sukor, Basil David Daniel  FKAAS
 20. KEJURUTERAAN GEOMATIK I Abd. Sukor Sarif  FKAAS 
 21. HIDRAULIK Mohd. Adib Mohd. Razi  FKAAS 
 22. TEKNOLOGI PEMBINAAN Noor Khazanah A. Rahman, Hasniza Abu Bakar  FKAAS
 23. KEJURUTERAAN GEOTEKNIK (DFC 3043) Amir Khan Suwandi, Mohd Nazri Mohidin, Zaihasra Abu Talip  FKAAS
 24. TERMODINAMIK I (BDA 2033) Mohammad Fahmi Abd Ghaffir, Amir Khalid, Mohd Faizal Mohideen Batcha, Sofian Mohd, Mahmod Abd Hakim Mohamad  FKMP
 25. ENGINEERING MATERIAL SELECTION (BDA 4042/DDA 2082) Hamimah Abd Rahman, Nur Azam Badarulzaman, Sufizar Ahmad, Azzura Ismail, Wan Nur Azrina Wan Muhammad  FKMP
 26. MEKANIK BENDALIR ASAS Ahmad Fuad Idris, Bukhari Manshoor, Md Norrizam Mohamad Jaat, Siti Mariam Basharie  FKMP 
 27. KEJURUTERAAN KAWALAN (BDA 3073) Badrul Aisham Md. Zain, Salihatun Md. Salleh, Zamri Omar, Hanani Wahab, Zamali Ngali, Ramhuzaini Abd. Rahman  FKMP 
 28. NOISE AND VIBRATION (BDC 4013) Mohd Imran Ghazali, Salihatun Md. Salleh, Musli Nizam Yahya  FKMP 
 29. MAKMAL KEJURUTERAAN BAHAN Hamimah Abd. Rahman  FKMP
 30. ADVANCED MACHINING PROCESS Erween  Abd. Rahim  FKMP
 31. CADCAM Erween Abd. Rahim  FKMP
 32. PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Ahmad Kaseri Ramin, Abd. Rahman Ahmad, Abd. Razak Ahmad, Kamilah Ahmad  FPT 
 33. BAHAN BINAAN & PENGUJIAN (AMALI) Roshartini Omar  FPT 
 34. CONSTRUCTION TECHNOLOGY I Mohd Yamani Yahya  FPT 
 35. APPLICATION OF COMPUTER IN REAL ESTATE Muhammad Najib Mohd Razali  FPT
 36. INTRODUCTION TO REAL ESTATE VALUATION Indera Syahrul Mat Radzuan  FPT 
 37. ECONOMY FOR REAL ESTATE Azlina Md Yassin  FPT 
 38. BUILDING COST ESTIMATING Aryani Ahmad Latiffi  FPT 
 39. LAND SURVEY FOR CONSTRUCTION MANAGEMENT Suzalkimin Hj Mohamed  FPT 
 40. COMPUTER APPLICATION IN CONSTRUCTION Saiful Hadi Mastor  FPT 
 41. PROPERTY TRUST Burhaida Burhan  FPT 
 42. TEKNOLOGI ELEKTRIK Saifullizam Puteh  FPTEK 
 43. VIDEOGRAFI Saifullizam Puteh  FPTEK 
 44. KAEDAH PENYELIDIKAN PENDIDIKAN TEKNIK &VOKASIONAL Saifullizam Puteh  FPTEK 
 45. PENGURUSAN KOKURIKULUM Saifullizam Puteh  FPTEK 
 46. GRAFIK KEJURUTERAAN Atan Hussein, Jailani Md Yunos, Saifullizam Puteh  FPTEK
 47. PSIKOLOGI PENDIDIKAN DALAM PTV Dr. Baharom Mohamad, Ahmad Esa  FPTEK 
 48. KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN DALAM PTV Dr. Baharom Mohamad  FPTEK 
 49. BAHASA ARAB Mohd Hisyam Abdul Rahman  PPKK 
 50. EFFECTIVE COMMUNICATION (DUS 1012) Berhannudin Mohd Salleh, Zulida Abdul Kadir  PPKK 
 51. AKIDAH KETUHANAN DAN SAINS Dr. Hussain Othman  PPKK 
 52. TITAS Ahmad Syarifuddin Mustapha, Abdullah Sulaiman, Abdul Shakor Borhan, Hussain Othman, Mohd Zain Mubarak, Nik Kamal Wan Mohamed, Shah Rul Anuar Nordin, Syakila Ahmad, Syarifah Khadijah Syed Abu Bakar  PPKK
 53. BAHASA JEPUN (UMJ 1312) Rosmahalil Azrol Abdullah  PPKK 
 54. TECHNICAL COMMUNICATION I (UMD 1112) Fazita Md Tab  PPKK 
 55. BAHASA MANDARIN (UMM 1312) Lim Hong Swan  PPKK 
 56. ENGINEERING MATHEMATICS III (BSM 2913) Abd Wahid Md. Raji, Phang Chang, Phang Piau  PPSAINS 
 57. NUMERICAL METHOD (BSM 3913) Hjh. Nafisah @ Kamariah Hj. Md Kamaruddin, Phang Chang, Phang Piau, Tay Kim Gaik  PPSAINS 

4. Prosiding

Bil.  Judul / Tajuk  Editor 
 1. Proceeding of Seminar on Problem-Based Learning 2006 Berhannudin Mohd Salleh
 2. Prosiding Islam dan Pembangunan Masyarakat Hussain Othman
 3. Prosiding Seminar Kebangsaan Aplikasi Sains dan Matematik 2007(SKASM2007) • Azme Khamis
• Ahmad Hadi Ali
• Sri Mazzura Muhammad Basri
• Kamil Khalid
• Kavikumar
• Mohd Arif Agam
• Nor Shamsidah Amir Hamzah
• Phang Chang

5. Terbitan Lain

 Bil. Judul / Tajuk  Penulis / Penyelaras 
 1. Compilation of Papers for Year 2006 (Second Edition) FTMM
 2. Direktori Khas Anggota Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM) • Shafry Salim
• Siti Hajar Abd. Rahman
 3. Syeikh Abdullah Fahim Tokoh Intelek Melayu dan Pejuang Kemerdekaan  • Syed Muhammad Dawilah al-Edrus
• Nik Haslinda Nik Hussin

Penerbitan Tatun 2006

Penerbitan bahan ilmiah merupakan satu bidang yang penting dalam dunia akademik kerana melaluinya para ahli akademik dapat berkongsi ilmu dan kepakaran hasil kajian dan penyelidikan mereka bersama-sama pelajar dan masyarakat. Bidang penerbitan merupakan satu medium terbaik dalam menjayakan aspirasi universiti untuk menabur dan berkongsi ilmu dengan masyarakat.

Bahan Penerbitan

Pada tahun 2006, sebanyak 24 bahan terbitan berjaya diterbitkan. Ia merangkumi buku karya asli dan modul pengajaran. Pecahan bagi jenis penerbitan ini adalah di jadual di bawah :

 Jenis Terbitan Jumlah 
 Buku Karya  4 Judul
 Modul Pengajaran 20 Judul 

Senarai Terbitan bagi tahun 2006 adalah seperti bwerikut :

Bil. Judul / Tajuk  Penulis / Pengarang 
 1. Crash Course on Building Dynamic Website with Dreamweaver Ignatius Agung Wibowo & Soon Chin Fhong
 2. HP & SQL Asas dan Pertengahan Muhamad Rais Abd Halim
 3. How to Use Calculator Casio FX-570MS in Numerical Methods Tay Kim Gaik
 4. Programming with Visual Basic Beginner Khalid Isa & Zarina Tukiran
 5. Kejuruteraan Geotmatik I Masiri Kaamin & Abd. Shukor Sariff
 6. Kejuruteraaan Geomatik II Masiri Kaamin & Abd. Shukor Sariff
 7. Nota Kejuruteraan Asas BTA 4213 Amir Khan S. & Khairul Nizar MY
 8. Simulink in Engineering Ignatius Agung Wibowo, Babul Salam KSM Kader Ibrahim & Muhammad Suhaimi Sulong
 9. BEE 3123 Communication Engineering Khairun Nidzam Ramli
 10. Electrical & Electronic Instruments and Measurement Asmarashid Ponniran, Babul Salam KSM Kader Ibrahim, Muhammad Saufi Kamarudin & Shamsul Aizam Zulkifli
 11. Microprocessor & Microcontroller Awtar Singh A/L Karnail Singh, Siti Zarina Mohd Muji, Chessda Uttraphan A/L Eh Kan, Chua King Lee, Mohd Hakimi Zohari, Mohd Shamian Zainal & Herdawatie Abdul Kadir
 12. Statistical Mathematics Laboratory Activities Nureizi Arbaiy, Norlida Hassan, Mohd Sazali Khalid, Zehan Afizah Afip @ Afif & Nurul Azma Abdullah
 13. Application of Information Technology in Real Estate Muhammad Najid Mohd Razali
 14. Embedded System Application DEC 3213 Mohd Shamian Zainal
 15. Pengaturcaraan C Mohd Zainuri Saringat, hanayanti Hafit @ Hafif, Hairulnizam Mahdin, Rozlini Mohamed, Suriawati Suparjoh, Yana Mazwin Mohmad Hassim & Azizul Azhar Ramli
 16. Medical Instrumentation Laboratory Training Manual Soon Chin Fhong, Wan Suhaimizan Wan Zaki, Ng Lee Ping, Zulkarnain Md Amin, Masnani Mohamed, Ida Laila Ahmad & Siti Hawa Ruslan
 17. Digital Electronics (Part 1) Mihammad Shukri Ahmad
 18. Land Economic (BPE 3113/2332) Azlina Md. Yassin
 19. Struktur Data Mohd Zainuri Saringat, Rozlini Mohamed & Hannani Aman
 20. Digital Signal Processing Khairun Nidzam Ramli
 21. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Ahmad Syarifuddin Mustapha, Abdullah Sulaiman, Abdul Shakor Borhan, Hussain Othman, Mohd Zain Mubarak, Nik Kamal Wan Mohamed Shah Rul Anuar Nordin, Syakila Ahmad & Syarifah Khadijah Syed Abu Bakar
 22. Engineering Mathematic  III Abd Wahid Md Raji, Phang Chang & Phang Piau
 23. Engineering Mathematic  II Phang Chang & Phang Piau
 24. Hidraulik Ab Aziz Abdul Latiff, Mohd Adib Mohammad Razi, Wan Afnizan Wan Mohamed, Zawawi Daud, Noor Aliza Ahmad, Roslinda Seswoya, Hartini Kasmin & Zarina Md Ali

 Penerbitan TAHUN 2005

Penerbitan bahan ilmiah merupakan satu bidang yang penting dalam dunia akademik kerana melaluinya para ahli akademik dapat berkongsi ilmu dan kepakaran hasil kajian dan penyelidikan mereka bersama-sama pelajar dan masyarakat.

Bahan Penerbitan

Pada tahun 2005, sebanyak 17 bahan terbitan berjaya diterbitkan. Ia merangkumi buku karya asli, modul pengajaran serta jurnal.

 Bil. Jenis Terbitan Jumlah
 1. Buku Karya Asli 9 Judul
 2. Modul Pengajaran 6 Judul
 3. Jurnal 2 Jilid

Senarai Terbitan bagi Tahun 2005

 Bil. Judul / Tajuk Penulis / Pengarang
 1. Mahathir and the Success of Malaysia Ahmad Zaidi Johari, Zainal Abidin Ahmad, Ahmad Othman, Nizamuddin Hissuddin & Elizabeth M Anthony
 2. Basic Mathematical Formulas for Engineers Khairun Nidzam Ramli
 3. Forecasting; Techniques and Application Abdul Talib Bon
 4. Senang Berbahasa Arab Mohd Hisyam Abdul Rahim
 5. Koleksi Jenaka Eksekutif Ayob Johari
 6. Vamos A Aprender Espanol Lengua Extranjera Salina Husain
 7. Usahawan K-Siswa MLM; antara Peluang dan Cabaran Miswan Surip
 8. Chess for Advanced Player and Beyond Khairun Nidzam Ramli
 9. Essential Matlab for Engineers Khairun Nidzam Ramli
 10. Kecerdasan Buatan Munirah Mohd Yusof, Nor Azah Samsudin,Miswan Surip & Norlida Hassan
 11. Teori Asas Ekonomi Kejuruteraan Rosnah Mohamad Sirin
 12. OrCAD V9.2 Schematic Capture and Layout Ayob Johari
 13. Pengenalan kepada Teknologi Maklumat Mohd Sazali Khalid,Mohd Zainuri Saringat,Zubaile Abdullah, Azizul Zamri Mohammed Amin & Mohd Ilyas Sobirin
 14. Management Information System for Technology Management Muhammad Najib Mohd Razali, Mohd Lazim Md Diah & Fazian Hashim
 15. Communication Engineering Khairun Nidzam Ramli
 16. Peningkatan Kemahiran Bakal Pensyarah Politeknik Menerusi Kursus Pengurusan Kokurikulum Ahmad Esa & Jailani Mohd Yunus
 17. Sosio Ekonomi Scavenger (Pengutip Sampah) : Kajian Kes di Negeri Johor Seow Ta Wee
 18. Pengetahuan Bekerja dalam Sistem Pendidikan Formal ke Arah Melahirkan Pekerja Berketerampilan Mohd Yusop Ab Hadi & Jamaluddin Hashim
 19. Kebolehpercayaan Iventori Kemahiran Generik Ahmad Esa, Jailani Mohd Yunus & Noraini Kaprawi
 20. Penggunaan Perisian Komputer dalam Menganalisis Data Kualitatif : Satu Pengenalan Mohamad Hisyam Mohd Hashim
 21. Hubungan Gaya Kepimpinan Pengetua dengan Tahap Motivasi Guru Sekolah Menengah Abdul Said Ambotang, Ahmad Zaidi Johari, Sabariah Sharif & Shukery Mohamed
 22. A Closed-form Solution for the Harmonics of Five Level Cascaded Inverter with the Single-Carrier Modulation: the Double Intergral Fourier Series Approach Zainal Salam & Azzidin Mohamad Razali
 23. A Modified Dynamic Step Size Power Control (MDSSPC) Performance for W-CDMA System Khairun Nizam Ramli & Mahamod Ismail
 24. Development of A Cyber Manufacturing Model for SMEs in Malaysia Sulaiman Hj. Hasan, Sh Salleh Sh Ahmad & Mohd Amri Lajis
 25. Effects if Fuel Additive F1-2020 on the Performance of the Internal Combustion Engine Mohamad Zainal Md. Yusof, Adnan Husain & S.S. Chiew
 26. Kesan Kekerasan Permukaan Terhadap Mekanisma Permulaan Retak Lesu Keluli Sinter Al Emran Ismail & Mohd Nor Berhan  
 27. Penggunaan Peta Konsep Dalam Merekabentuk Bahan E-Pelajaran bagi Mata Pelajaran Mekanik Pepejal Asrudin Mat Ali & Maizam Alias
 28. Parametric Investigations on Electronic Beam Scanning Using Nematic Liquid Crystal M.Yusof Ismail, Robert Cahill dan Ahmad Faizal Mohd. Zain
 29. VLAN : A Solution for SME Networks We Lily, Ayob Johari & Mohd Erdi Ayob
 30. The Software Tool for Understanding User’s Mental Model Using HTA.GOMS and Natural Language Nazean Jomhari, Raja Jamilah Raja Yusof & Zubaile Abdullah
 31.  Hubungan Isipadu-Jisim & Pemejatan  Hairulniza Mohd Yusof
Terakhir dikemaskini ( Khamis, 21 Februari 2008 )
 
logo-25-tahun-menegak_95.jpg
Technically Above The Rest
W3C Disability Access Decrease Font Size Increase Font Size
default purple colour blue colour green colour
© Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2009. Hak cipta terpelihara.

Laman ini tertakluk kepada Penafian, Dasar Privasi, Dasar Keselamatan & Notis Hak cipta yang dinyatakan.

Laman web ini sesuai dilayari menggunakan Internet Explorer "Compatibilty View activated" dan Mozilla Firefox dengan paparan resolusi 1024x768.