Senate Members
Hear this article
Prof. Dr. Wahid bin Razzaly
Naib Canselor
 
Prof. Dr. Ruzairi bin Abdul Rahim
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
 
Profesor Dr. Ismail Bin Abdul Rahman
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) 

Prof. Madya Dr. Asri bin Selamat
Timbalan Naib Canselor ( Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Prof. Dato’ Dr. Abdul Razak bin Hj. Omar
Pengarah Kampus Pagoh  

Prof. Madya Dr. Wan Fauzi @ Fauziah binti Wan Yusoff
Penolong Naib Canselor (Kelestarian Kewangan)

Prof. Madya Dr. Afandi bin Ahmad
Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik dan Perhubungan Korporat)

Prof. Dr. Ahmad Tarmizi bin Abdul Karim 
Dekan Pusat Pengajian Siswazah

Prof. Madya  Dr. Abd Halid bin Abdullah
Dekan Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar
 
Prof. Dr. Hashim bin Saim
Dekan Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 
Prof. Madya Dr. Shahruddin bin Mahzan @ Mohd Zin
Dekan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
 
Prof. Madya Dr. Mohd Lizam bin Mohd Diah
Dekan Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan 

Prof. Dr. Wan Mohd. Rashid bin Wan Ahmad 
Dekan Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional 

Prof. Madya Dr. Nazri bin Mohd Nawi
Dekan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
 
Prof. Madya Dr. Mohd Kamarulzaki bin Mustafa
Fakulti Sains Gunaan Dan Teknologi 
 
Prof. Madya Dr. Ishak bin Baba
Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan

Prof. Madya Dr. Mohamad Zaky bin Noh
Dekan Pusat Pengajian Diploma

Prof. Dr. Rosman bin Md. Yusoff
Dekan Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum

Puan. Robijah binti Kamarulzaman
Dekan Pusat Pengajian Bahasa
 
Prof. Dr. Azme bin Khamis
Dekan Pusat Pembangunan dan Latihan Akademik 

Prof. Ir. Dr. Abdul Aziz bin Abdul Samad
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar

Prof. Dr. Mohd. Idrus bin Mohd. Masirin
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar

Prof. Dr. Mohammad Faiz Liew bin Abdullah
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

Prof. Dr. Mohd. Amri bin Lajis
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan

Prof. Dr. Noraini binti Kaprawi
Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional

Prof. Sr. Dr. David Martin
Fakulti Pengurusan Teknologi dan Pengurusan Perniagaan

Prof. Dr. Khalid bin Hasnan
Fakulti Teknologi Kejuruteraan

Prof. Dr. Yusri bin Yusof
Pengarah Pejabat Perancangan Strategik dan Pengurusan Risiko

Prof. Dr. Hj. Mustafa bin Mat Deris
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

Prof. Datin Dr. Maryati binti Mohamed
Fakulti Sains Gunaan Dan Teknologi 

Pn. Azizah binti Nasri
Bendahari
En. Bharun Narosid bin Mat Zin
Ketua Pustakawan

Pn. Norliah binti Yaakub
Ketua Bahagian Perundangan

Ir. Shamrul-Mar bin Shamsuddin
Pengarah Pembangunan dan Penyenggaraan

Prof. Madya Dr. Mohd. Farhan bin Fudzee
Pengarah Pusat Teknologi Maklumat

Prof. Madya Dr. Lokman Hakim bin Ismail
Pengarah Pusat Pembangunan dan Pengembangan Pelajar
Last Updated ( Sabtu, 30 September 2017 )