Bachelor of Aeronautical Engineering Technology (Professional Piloting) with Honours
Hear this article
 

Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Aeronautik (Penerbangan Profesional) Dengan Kepujian

BK94

8 semester

Kelayakan Minimum Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

KEPERLUAN KHAS PROGRAM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi dalam mata pelajaran berikut:

•·          Mathematics / Engineering Mathematics;

•·          Physics / Engineering Physics; dan

•·          Chemistry / Engineering Chemistry

ATAU

•·          Mathematics / Engineering Mathematics;

•·          Chemistry / Engineering Chemistry; dan

•·          Biology dan mendapat sekurang-kurangnya Gred 6C dalam matapelajaran Fizik di peringkat SPM

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian C6 peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

•·          Bahasa Inggeris

dan

Lulus temuduga dan pemeriksaan kesihatan yang ditetapkan.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

dan

Calon tidak rabun/buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

dan

Permohonan hanya terbuka kepada calon lelaki sahaja.

Last Updated ( Jumaat, 13 Ogos 2010 )